Translation services

Proz (proz.com), Freelance (freelance.hr)

 

Photography & Video

Bojan Širola Photography, Miroslav Dilberović Photography, Matija Šćulac, Lovro Barbalić photography, Offline Art, Fotozine.org , Danijel Bartolić , Brch photography (skysrapercity.com), Mountman photography (skyscrapercity.com), Ladislav Skacal (Adriadatabanka.com), Ptičica.com

 

Literature & Web

Hrčak – Portal znanstvenih časopisa RH; Istrapedia; Arenaturist;  I.C.Pauletta: Premantura, Durieux, 2007; JU Kamenjak: Kamenjak;  A.Bader, I. Mišković, Zaboravljeni egzodus 1915. – 1918., s. l.: Andrej Bader, 2009;  Pedeset Pulaštri; PPUO Pula; Ranokrščanska Bazilika sv.Marije Formose  – Željko Ujčić  Pula,2007.; Pula  – Vesna Girardi Jurkić 1986.; Od ulomka do rekonstrukcije Alka Starac Pula, 2009.; Amfiteatar u Puli –Stefan Mlakar   Pula, 1996; Antička Pula- Robert Matijašić, Klara Buršić-Matijašić 1996.;Nos za novosti, kratke vijesti james Joyca – Hanns Zischler& Sara Danius 2009.